Restaurátorské zprávyRestaurátorské zprávy splňují veškeré potřebné náležitosti

Jde-li o restaurování menších předmětů, jako např. kolovrátků
a jim podobných, vyhotovuji tzv. zápisy o restaurování, protože
restaurátorská zpráva by v jejich případě byla zbytečně obsáhlá